Norveška

Namen norveškega zakona o delovnem okolju je zagotoviti varne pogoje zaposlitve, zdravo delovno okolje in zadovoljive delovne razmere za vse zaposlene.
Podjetja so sama odgovorna za preprečevanje z delom povezanih nezgod in ogrožanja zdravja zaposlenih. Delodajalci so dolžni zagotoviti, da sta delovno okolje in raven varnosti ustrezna in zadovoljiva. Organi oblasti pomagajo tako, da zagotavljajo, da podjetja opravljajo sistematično delo na področju zdravja, varnosti in okolja.
Norveški inšpektorat za delo, norveški organ za varnost v naftni industriji in nacionalni raziskovalni inštitut za zdravje pri delu (STAMI) so v pristojnosti ministrstva za delo. Poleg tega je norveški inšpektorat za delo vladna agencija. Naloga tega inšpektorata je nadzirati podjetja in zagotavljati, da ta izpolnjujejo zahteve zakona o delovnem okolju.Poleg tega inšpektorat deluje kot informacijska točka v stikih z Evropsko agencijo za varnost in zdravje pri delu.


Focal points' contact details

 • Arbeidstilsynet/The Norwegian Labour Inspection Authority
  Statens hus, Prinsens Gate 1
  7468
  Trondheim
  Norway
  Contact person: Astrid Lund RAMSTAD
  E-mail address:
  focal.point [at] arbeidstilsynet.no