Grčija

Vsa vprašanja glede varnosti in zdravja pri delu na nacionalni ravni so v pristojnosti ministrstva za delo in socialno varnost. Vodilna pristojna državna organa sta glavni direktorat za delovne razmere in zdravje, odgovoren za zakonodajo s področja varnosti in zdravja pri delu, strategijo, organizacijo, obveščanje, izobraževanje, usposabljanje in raziskovalna vprašanja, ter inšpektorat za delo (S.EP.E.) kot inšpekcijska in izvršilna oblast za izvajanje delovne zakonodaje.Nevladni socialni partnerji s področja varnosti in zdravja pri delu imajo ključno vlogo pri skupnem cilju – z vzpostavitvijo nacionalnega socialnega dialoga na področju varnosti in zdravja pri delu izboljšati delovno okolje in čim bolj zmanjšati število z delom povezanih nezgod in poklicnih bolezni.Grška informacijska točka se je s sodelovanjem socialnih partnerjev in drugih organizacij obvezala, da si bo med drugim prizadevala tudi za usklajevanje in upravljanje nacionalne informacijske mreže za varnost in zdravje pri delu.


Focal points' contact details

 • Hellenic Ministry of Labour and Social Affairs
  29, Stadiou str.
  10110
  Athens
  Greece
  Contact person: Ioannis KONSTANTAKOPOULOS
  E-mail address:
  grfop.euosha [at] ypakp.gr