Portugalska

Portugalsko informacijsko točko upravlja organ ACT – organ za delovne razmere, ki je neposredno podrejen državnemu ministrstvu za solidarnost, zaposlovanje in socialno varnost, pri čemer je točka upravno avtonomna na vsem celinskem območju. Glavno poslanstvo organa ACT je spodbujati izboljšanje delovnih razmer z uveljavljanjem politik za zmanjševanje nevarnosti pri delu ter nadziranjem skladnosti z delovnimi standardi in zakonodajo s področja varnosti in zdravja pri delu, in sicer v vseh gospodarskih sektorjih ter osrednjih in lokalnih upravnih službah, vključno z javnimi ustanovami. Tristranski organ ACT sodeluje s socialnimi partnerji (ki so prisotni na sestankih svetovalnega odbora), da bi se spodbudila izmenjava najboljših praks na področju varnosti in zdravja pri delu in promocija evropskih kampanj.


Focal points' contact details

 • Autoridade para as Condições do Trabalho
  Avenida Fernao Magalhaes 447-1º
  3000-177
  Coimbra
  Portugal
  Contact person: Emília TELO
  E-mail address:
  pfn.eu-osha [at] act.gov.pt