Italija

V Italiji spada institucionalni sistem za varnost in zdravje pri delu pod okrilje Ministrstva za delo in zdravje v povezavi z regionalnimi odbori za usklajevanje in socialnimi partnerji. Ti so pristojni za zagotavljanje nasvetov pri pripravi zakonodaje, nadzor, promocijo zdravja in pomoč podjetjem.


Naloga nacionalnega informacijskega sistema za preventivne ukrepe na delovnem mestu (SINP), ki ga sestavljajo ministrstvo za delo in socialno politiko, ministrstvo za zdravje, ministrstvo za notranje zadeve, regije in avtonomni provinci Trento in Bolzano, Nacionalni inštitut za zavarovanje pri nezgodah pri delu (INAIL) v sodelovanju z Nacionalnim svetom za gospodarstvo in delo (CNEL), skupnimi organi in institucijami v sektorju, je usmerjanje, načrtovanje in ocenjevanje učinkovitosti preprečevanja nezgod in poklicnih bolezni, osredotočen pa je tudi na dejavnosti stalnega nadzora z združevanjem posebnih arhivov in oblikovanjem enotnih podatkovnih zbirk.


Italijansko informacijsko točko zastopa zavod Inail, ki je koordinator nacionalne mreže Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu.


Focal points' contact details