Severna Makedonija

Ministrstvo za delo in socialno politiko je nacionalna informacijska točka ter deluje kot uradni predstavnik agencije EU-OSHA v Republiki Severni Makedoniji. Poslanstvo Ministrstva za delo in socialno politiko je učinkovito oblikovanje ter izvajanje politik na področju trga dela, socialne varnosti, enakih možnosti, zaščite in preprečevanja diskriminacije v skladu z mednarodnimi standardi in načeli. To poslanstvo se uresničuje pri prizadevanjih za cilje, med katerimi so tisti, ki so povezani z izboljšanjem pravic delavcev z usklajeno delovno zakonodajo v skladu z direktivami EU in konvencijami MOD, izboljšanjem sistema varnosti in zdravja pri delu ter varstvom pravic delavcev, prav tako pa se uresničuje pri povečevanju zmogljivosti za njihovo izvajanje.

Ministrstvo za delo in socialno politiko v vlogi nacionalne informacijske točke agencije EU-OSHA podpira in spodbuja delo agencije na nacionalni ravni, razširja promocijsko in drugo gradivo, povezano z varnostjo in zdravjem pri delu, omogoča izmenjavo izkušenj in dobrih praks na področju varnosti in zdravja pri delu ter podpira in spodbuja kampanje za zdravo delovno okolje, poleg tega pa organizira dogodke ter slavnostno zaznamuje pomembne mednarodne datume na področju varnosti in zdravja pri delu in/ali sodeluje pri teh dogodkih.

V ta namen se pogosto obrne na nacionalni svet za varnost in zdravje pri delu, ki je edinstven strokovni posvetovalni organ na področju varnosti in zdravja pri delu na nacionalni ravni, ki ga je ustanovila vlada in ima 15 članov (ti zastopajo organizacije delodajalcev in delavcev, pristojne državne institucije, organizacije civilne družbe s strokovnjaki s področja varnosti pri delu in medicine dela ter visokošolske ustanove).

Focal points' contact details