Avstrija

Odgovornost za varnost in zdravje delavcev si v Avstriji delijo različna telesa. Zakonsko podlago predstavlja zakon o varnosti delavcev s povezanimi uredbami. Za nadzor upoštevanja predpisov, ki veljajo za zaščito delavcev, so pristojni delovna inšpekcija, delovna inšpekcija za promet, delovna inšpekcija za kmetijstvo in gozdarstvo ter organizacije za javno upravo. Več informacij je na voljo na spletni strani delovne inšpekcije.Delavci so sami odgovorni za preventivne ukrepe, vendar jih pri tem podpirajo socialni partnerji in ustanove socialnega zavarovanja.Naloge informacijske točke izvaja zvezno ministrstvo za delo, socialne zadeve in varstvo potrošnikov, v okviru katerega deluje tudi delovna inšpekcija. V avstrijski mreži so zastopani vsi pomembni udeleženci, vključeni v zadeve, ki zadevajo agencijo.


Kontaktni podatki kontaktnih točk

Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz
Stubenring 1
1010 Wien
Avstrija
Contact person:
Martina HÄCKEL-BUCHER
Tel: +43 1711 0022 74
E-naslov: AT [dot] FocalPoint [at] sozialministerium [dot] at