Avstrija

Odgovornost za varnost in zdravje delavcev si v Avstriji delijo različna telesa. Zakonsko podlago predstavlja zakon o varnosti delavcev s povezanimi uredbami. Za nadzor upoštevanja predpisov, ki veljajo za zaščito delavcev, so pristojni delovna inšpekcija, delovna inšpekcija za promet, delovna inšpekcija za kmetijstvo in gozdarstvo ter organizacije za javno upravo. Več informacij je na voljo na spletni strani delovne inšpekcije.

Delavci so sami odgovorni za preventivne ukrepe, vendar jih pri tem podpirajo socialni partnerji in ustanove socialnega zavarovanja.

Zvezno ministrstvo za delo, pod okrilje katerega spada inšpektorat za delo, deluje kot kontaktna točka. V avstrijski mreži so zastopani vsi pomembni akterji in so vključeni v vse zadeve, ki se nanašajo na agencijo.

Focal points' contact details

 • Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft
  Favoritenstrasse 7
  1040
  Wien
  Austria
  Contact person: Martina HÄCKEL-BUCHER
  E-mail address:
  Martina.Haeckel-Bucher [at] bmaw.gv.at