Srbija

V Republiki Srbiji je za varnost in zdravje pri delu odgovorno ministrstvo za delo in socialno politiko. Znotraj ministrstva sta na tem področju dejavna dva upravna organa, in sicer direktorat za varnost in zdravje pri delu, ki med drugim pripravlja zakonodajo, ter inšpektorat za delo, ki je pristojen za nadzor nad njenim izvrševanjem.Ministrstvo za delo in socialno politiko neposredno in stalno sodeluje z drugimi organi (ministrstvi, pristojnimi za zdravje, okolje, rudarstvo itd.), institucijami, odgovornimi za zdravje ali pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ter socialnimi partnerji, univerzami in drugimi.Direkcija za varnost in zdravje pri delu je kot informacijska točka Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu v Srbiji vzpostavila nacionalno mrežo za varnost in zdravje pri delu, ki vključuje predstavnike resornih ministrstev, socialnih partnerjev, univerz in drugih.


Focal points' contact details

 • Ministry of Labour, Employment, Veterans and Social Policy
  Occupational Safety and Health Directorate. Nemanjina 22-26
  11000
  Belgrade
  Serbia
  Contact person: Miodrag LONCOVIC
  E-mail address:
  miodrag.l [at] minrzs.gov.rs