Poljska

Temeljni poljski pravni akt, ki zagotavlja pravico do varnih in zdravih delovnih razmer, je Ustava Republike Poljske. Načini za izvajanje te pravice so določeni z zakonom, in sicer delovnim zakonikom. Osnovne določbe delovnega zakonika na področju varnosti in zdravja pri delu se nahajajo v razdelku X zakonika o varnosti in zdravju pri delu, v razdelku VII o zaščiti žensk na delovnem mestu in v razdelku IX o zaščiti mladih na delovnem mestu. Organizacijski sistem zaščite pri delu je razdeljen na državni in podjetniški sistem.Državni sistem vključuje parlament, vlado ter druge državne službe in nadzorne organe, ki imajo različne naloge. Nadzorni organi so državni inšpektorat za delo, državni zdravstveni inšpektorat, služba tehnične inšpekcije ter sodišča in javno tožilstvo. Pomembno vlogo v organizacijskem sistemu varnosti in zdravja pri delu ima svet za varstvo pri delu, ki sprejema ukrepe v poljskem parlamentu (sejmu) in nadzira državni inšpektorat za delo (za več informacij obiščite spletno stran: http://www.ciop.pl/15845.html).


Kontaktni podatki kontaktnih točk

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Panstwowy Instytut Badawczy
ul. Czerniakowska 16,
00-701 Warsaw
Poljska
Contact person:
Wiktor Marek ZAWIESKA
Tel: +48 22 6233697
E-naslov: focalpoint [dot] pl [at] ciop [dot] pl