Poljska

Temeljni poljski pravni akt, ki zagotavlja pravico do varnih in zdravih delovnih razmer, je Ustava Republike Poljske. Načini za izvajanje te pravice so določeni z zakonom, in sicer delovnim zakonikom. Osnovne določbe delovnega zakonika na področju varnosti in zdravja pri delu se nahajajo v razdelku X zakonika o varnosti in zdravju pri delu, v razdelku VII o zaščiti žensk na delovnem mestu in v razdelku IX o zaščiti mladih na delovnem mestu. Organizacijski sistem zaščite pri delu je razdeljen na državni in podjetniški sistem.Državni sistem vključuje parlament, vlado ter druge državne službe in nadzorne organe, ki imajo različne naloge. Nadzorni organi so državni inšpektorat za delo, državni zdravstveni inšpektorat, služba tehnične inšpekcije ter sodišča in javno tožilstvo. Pomembno vlogo v organizacijskem sistemu varnosti in zdravja pri delu ima svet za varstvo pri delu, ki sprejema ukrepe v poljskem parlamentu (sejmu) in nadzira državni inšpektorat za delo (za več informacij obiščite spletno stran: http://www.ciop.pl/15845.html).


Focal points' contact details

 • Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
  ul. Czerniakowska 16,
  00-701
  Warsaw
  Poland
  Contact person: Wiktor Marek ZAWIESKA
  E-mail address:
  focalpoint.pl [at] ciop.pl