Litva

Nacionalno politiko na področju varnosti in zdravja pri delu v Litvi izvaja ministrstvo za socialno varnost in delo skupaj z ministrstvom za zdravje. Državni inšpektorat za delo, ki deluje pod okriljem ministrstva za socialne zadeve in delo, je odgovoren za preprečevanje nezgod pri delu, poklicnih bolezni ter za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, za preprečevanje kršitev delovne zakonodaje in nadzor nad spoštovanjem delovnega zakonika republike Litve ter zakonov in drugih standardnih pravnih aktov, ki urejajo varnost in zdravje pri delu ter odnose med delodajalci in delojemalci v podjetjih, ustanovah, organizacijah in drugih organizacijskih strukturah, ne glede na njihovo pravno obliko, vrsto in področje delovanja, tudi v primerih, ko je delodajalec fizična oseba (Zakon o nacionalnem inšpektoratu za delo, št. IX-1768, ur. l., 2003, št. 102-4585).Glavni pravni akti, ki urejajo politiko varnosti in zdravja pri delu in njeno izvajanje v Litvi, so delovni zakonik in zakon o varnosti in zdravju pri delu (št. IX-1672, ur. l., 2003, št. 70-3170).Naloge litvanske informacijske točke Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu izvaja državni inšpektorat za delo. Informacijska točka koordinira litvansko informacijsko mrežo za varnost in zdravje pri delu, v katero so vključene organizacije zaposlenih in delodajalcev, znanstvene in javne ustanove ter telesa, ki izvajajo nacionalno politiko na področju varnosti in zdravja pri delu.


Focal points' contact details

 • State Labour Inspectorate /Valstybinė darbo inspekcija
  Algirdo g. 19
  03213
  Vilnius
  Lithuania
  Contact person: Nerita SOT
  E-mail address:
  nerita.sot [at] vdi.lt