Španija

Informacijska točka Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu Preprečevanje poklicnih tveganj v Španiji urejajo zakon 31/95 in njegovi dopolnilni ali razvijajoči se predpisi. Javne oblasti vodijo politiko na področju preprečevanja poklicnih tveganj za spodbujanje in izboljšanje delovnih pogojev, nadzorujejo dejavnosti javnih uprav, pristojnih za preprečevanje nevarnosti in tveganj, in sodelovanje delodajalcev ter zaposlenih pri teh dejavnostih prek svojih zastopniških organizacij.Javne uprave, pristojne za poklicna vprašanja, izvajajo naslednje naloge: spodbujanje preprečevanja, tehnično svetovanje, nadzor in kontrola nad izvajanjem zakonodaje o poklicnih tveganjih in kaznovanje kršitev zakonodaje. Nacionalni inštitut za varnost in zdravje pri delu (INSHT) je znanstveni in tehnični organ splošne državne uprave.Z vidika ustanov Evropske unije in še zlasti Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu ter njene mreže deluje kot nacionalna informacijska točka, ki omogoča usklajevanje in razširjanje informacij na nacionalni ravni.


Focal points' contact details

 • Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
  Torrelaguna 73
  28027
  Madrid
  Spain
  Contact person: Belen PÉREZ AZNAR
  E-mail address:
  pfocalagenciaeuropea [at] insst.mites.gob.es