Madžarska

Madžarska vlada je imenovala ministra za politiko zaposlovanja ter oblikovala okrožne urade glavnega vladnega urada in občinskih vladnih uradov, ki bodo opravljali administrativne naloge v zvezi varnostjo in zdravjem pri delu ter zaposlovanjem.

Okrožni uradi glavnega oziroma občinskih vladnih uradov so teritorialni državni upravni organi, ki izvajajo inšpekcijske preglede v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu. Oddelek za varnost in zdravje pri delu v okviru ministrstva za finance pa med drugim izvaja strokovno vodenje inšpekcijskih organov za varnost in zdravje pri delu ter aktivno prispeva k pripravi in izdelavi predpisov o varnosti in zdravju pri delu. Poleg tega oddelek za varnost in zdravje pri delu upravlja nacionalno informacijsko točko Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu ter v tej vlogi sodeluje s socialnimi partnerji.

Ločena organizacija (urad Republike Madžarske za rudarstvo in geologijo) nadzira varnost delovnih mest, povezanih z rudarstvom.

Focal points' contact details