You are here

Madžarska

Varnost in zdravje pri delu na Madžarskem spadata med pristojnosti ministrstva za socialne zadeve in zaposlovanje. Madžarski inšpektorat za delo pod nadzorom ministrstva spremlja skladnost z zakonodajo na področju varnosti in zdravja pri delu ter zaposlovanja.Madžarski inšpektorat za delo dejavno prispeva k pripravi in podrobni izdelavi predpisov na področju varnosti in zdravja pri delu. Poleg tega deluje tudi kot nacionalna informacijska točka Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu in kot tak sodeluje s socialnimi partnerji.Sedež madžarskega inšpektorata za delo je v Budimpešti, podpira pa ga sedem regionalnih inšpektoratov za delo. Inšpektorati za delo poleg nadzora izvajajo tudi številne druge svetovalne dejavnosti. Ločena organizacija (madžarski rudarski in geološki urad) nadzoruje varnost na delovnih mestih, povezanih z rudarstvom.


Kontaktni podatki kontaktnih točk

Ministry of Finance, Department of Occupational Safety and Health
József nádor tér 2-4
1369 Budapest
Madžarska
Contact person:
Katalin BALOGH
Tel: +36 18963015
E-naslov: katalin [dot] balogh [at] pm [dot] gov [dot] hu