Madžarska

Madžarska vlada je imenovala ministra za politiko zaposlovanja ter ustanovila okrožne in občinske vladne urade, ki bodo opravljali administrativne naloge v zvezi varnostjo in zdravjem pri delu ter zaposlovanjem.

Okrožni in občinski vladni uradi so teritorialni državni upravni organi, ki izvajajo inšpekcijske preglede v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu. Na drugi strani pa oddelek za varnost in zdravje pri delu v okviru ministrstva za nacionalno gospodarstvo med drugim skrbi za strokovno vodenje inšpekcijskih organov za varnost in zdravje pri delu ter aktivno sodeluje pri pripravi in izdelavi predpisov o varnosti in zdravju pri delu. Poleg tega ta oddelek upravlja nacionalno informacijsko točko Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu ter v tej vlogi sodeluje s socialnimi partnerji.

Ločena organizacija (nadzorni organ za regulirane dejavnosti) nadzira varnost delovnih mest, povezanih z rudarstvom.

Focal points' contact details