Finska

Ministrstvo za socialne zadeve in zdravstvo je odgovorno za izvajanje in razvoj varnosti in zdravja pri delu ter pripravo s tem povezane zakonodaje. Ministrstvo pri zadevah, povezanih z varnostjo in zdravjem pri delu, tesno sodeluje npr. z ministrstvom za zaposlovanje in gospodarstvo, ministrstvom za šolstvo, ministrstvom za notranje zadeve, ministrstvom za okolje, ministrstvom za promet in komunikacije ter različnimi drugimi posebnimi organi.


Na področjih varnosti in zdravja pri delu so odgovorni za spremljanje upoštevanja zakonodaje o varnosti in zdravju pri delu. Sodelovanje pri varnosti in zdravju na delovnih mestih temelji na izvajanju zakonodaje in ustreznih sporazumih med organizacijami na trgu dela. Pri sodelovanju na področju varnosti in zdravja pri delu zaposlene zastopajo strokovnjaki s področja varnosti in zdravja pri delu. Zastopnik delodajalca je direktor za varnost in zdravje pri delu, razen če delodajalec želi sam izvajati naloge, povezane s sodelovanjem.


Finska mreža za varnost in zdravje pri delu je bila ustanovljena kot del evropske informacijske mreže za varnost in zdravje pri delu, ki jo sestavljajo nacionalne informacijske točke v vseh državah članicah EU. Nacionalna informacijska točka na Finskem usklajuje in upravlja nacionalno mrežo za varnost in zdravje pri delu.


Focal points' contact details

 • Työterveyslaitos
  P.O.Box 40
  FI-00032
  Työterveyslaitos
  Finland
  Contact person: Taina PÄÄKKÖNEN
  E-mail address:
  FOP.Finland [at] ttl.fi