Nizozemska

Na Nizozemskem so za politiko varnosti in zdravja pri delu v glavnem odgovorni delodajalec in delavci v podjetju. Od njih se zahteva, da dosežejo soglasje in se dogovorijo o delovnih razmerah. Pri pripravi ustreznih ukrepov na področju varnosti in zdravja pri delu jim podporo zagotavljajo sindikati in panožna poklicna združenja. Nedavno so v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu na Nizozemskem v sporazume med delavci in delodajalci uvedli „izjavo o nameri“ za celotni sektor. Izjava o nameri je zbirka ukrepov in rešitev, ki jih lahko podjetja v določenem sektorju izberejo za ravnanje v skladu s predpisi.Vlada (Ministrstvo za socialne zadeve in zaposlovanje) podjetjem omogoča dovolj svobode pri tem, kako čim bolj spodbujati dobre delovne razmere. Podlaga za te predpise so zakon o delovnih razmerah (Arbowet) ter odlok (Arbobesluit) in uredba o delovnih razmerah (Arboregeling) (na voljo celotno besedilo)). Za uveljavljanje zakonodaje je odgovoren Inšpektorat za delo. Izjave o nameri imajo pri tem uveljavljanju pomembno vlogo. Informacijska točka je kraj, ki združuje znanje, informacije in izkušnje. Znotraj nje namreč sodelujejo predstavniki združenj delodajalcev in sindikatov, da bi bile informacije o varnosti in zdravju pri delu iz vse Evrope vsem dostopne in razumljive. Za delovanje informacijske točke je odgovorna organizacija TNO Kakovost življenja.Podrobnejše informacije o nizozemskem sistemu varnosti in zdravja pri delu so v nizozemščini in angleščini na voljo na spletni strani nizozemske informacijske točke.


Focal points' contact details