Malta

Na Malti je za varnost in zdravje pri delu odgovoren organ za varnost in zdravje pri delu, ki je bil ustanovljen z zakonom o varnosti in zdravju pri delu št. XXVII iz leta 2000. Organ za varnost in zdravje pri delu sestavljajo člani odbora, ki jih imenuje minister po posvetovanju s člani tripartitnega organa, v katerem večinoma sodelujejo predstavniki delodajalcev, zaposlenih in sindikatov. Vključuje tudi izvršilni organ, ki ima naslednje naloge: • uporaba določb zakona št. XXVII iz leta 2000 in morebitnih predpisov ali odredb, sprejetih v skladu z njim;
 • določanje strategij v sodelovanju z izvršilnim direktorjem, s katerimi je mogoče izvajati splošno nacionalno politiko v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu;
 • svetovanje ministru, odgovornemu za varnost in zdravje pri delu, pri pripravi predpisov za spodbujanje, ohranjanje in varovanje visoke stopnje zdravja in varnosti pri delu;
 • spremljanje skladnosti z ustrezno zakonodajo o varnosti in zdravju pri delu ter sprejemanje izvršilnih ukrepov;
 • pripravljanje predpisov ali kodeksov ravnanja, ki so potrebni za spodbujanje, ohranjanje in varovanje visoke stopnje varnosti in zdravja pri delu;
 • spodbujanje razširjanja informacij o varnosti in zdravju pri delu ter metod, ki so potrebne za preprečevanje poškodb, bolezni ali smrti pri delu;
 • spodbujanje izobraževanja in usposabljanja na področju varnosti in zdravju pri delu ter za odzivanje v nujnih primerih in nudenje prve pomoči; (h) zbiranje in analiziranje podatkov in statistike o poškodbah, boleznih in smrtnih primerih pri delu ter o zadevah, povezanih z varnostjo in zdravjem pri delu;
 • vodenje evidence o obratih, objektih, opremi, napravah, predmetih, snoveh ali kemikalijah, ki so namenjeni za opravljanje dela in po mnenju organa pomenijo resno tveganje za varnost in zdravje pri delu;
 • opravljanje vseh preiskav o kateri koli zadevi, povezani z varnostjo in zdravjem pri delu, ter preiskav, s katerimi se ugotavlja, kakšna stopnja varnosti in zdravja pri delu se zagotavlja na katerem koli delovnem mestu;
 • spodbujanje in opravljanje znanstvenih raziskav, usmerjenih v boljše metode za preprečevanje bolezni, poškodb ali smrti pri delu;
 • vodenje evidenc o osebah, ki so pristojne za svetovanje v zvezi z zadevami, povezanimi z varnostjo in zdravjem pri delu.

Kontaktni podatki kontaktnih točk

Occupational Health and Safety Authority
17 Edgar Ferro Street
PTA 1533 Pieta'
Malta
Contact person:
Melhino MERCIECA
E-naslov: melhino [dot] mercieca [at] gov [dot] mt