You are here

Hrvaška

Ministrstvo za gospodarstvo, delo in podjetništvo je glavni administrativni organ za varnost pri delu in varovanje zdravja v Republiki Hrvaški. Za zagotavljanje varnosti pri delu in varovanja zdravja skrbijo še tri ustanove:  • Hrvaški inštitut za varovanje zdravja in varnost pri delu opravlja nadzor in nudi strokovno pomoč ter deluje pod nadzorom Ministrstva za zdravje in socialno skrbstvo in Ministrstva za gospodarstvo, delo in podjetništvo.
  • Hrvaški inštitut za zdravstveno zavarovanje in varovanja zdravja pri delu je organ, ki financira varovanje zdravja in varnost pri delu ter deluje pod okriljem Ministrstva za zdravje in socialno skrbstvo.
  • Urad državnega inšpektorata je državna organizacija, ki je pod neposredno pristojnostjo vlade Republike Hrvaške in opravlja inšpekcijske preglede nad izvajanjem predpisov in statutov na področju varnosti pri delu.

Kontaktni podatki kontaktnih točk

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
Ulica grada Vukovara 78,
10 000 Zagreb
Hrvaška
Contact person:
Nenad MARINIĆ
Tel: +385 1 6109 230
E-naslov: nenad [dot] marinic [at] mrms [dot] hr