You are here

Hrvaška

Ministrstvo za delo in pokojninski sistem je osrednji upravni organ za varnost in zdravje pri delu v Republiki Hrvaški. V izvajanje varnosti in zdravja pri delu so vključene še štiri ustanove:

  • Zavod za izboljšanje varnosti pri delu je glavna državna ustanova, zadolžena za spremljanje in izboljševanje varnosti pri delu.
  • Hrvaški zavod za varovanje zdravja in varnost pri delu spremlja tekoče delo in ponuja strokovno pomoč ter je pod nadzorom Ministrstva za zdravje.
  • Hrvaški zavod za zdravstveno zavarovanje je ustanova, ki financira varovanje zdravja in varnost pri delu, nadzoruje pa ga Ministrstvo za zdravje.
  • Inšpektorat za delo je upravna organizacija v okviru Ministrstva za delo in pokojninski sistem, ki izvaja nadzor nad izvajanjem predpisov na področju varnosti in zdravja pri delu.

Kontaktni podatki kontaktnih točk

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
Ulica grada Vukovara 78,
10 000 Zagreb
Hrvaška
Contact person:
Nenad MARINIĆ
Tel: +385 1 6109 230
E-naslov: nenad [dot] marinic [at] mrms [dot] hr