Nemčija

Nemški sistem varnosti in zdravja pri delu zaznamuje dvojna zgradba. Sestavljajo ga določbe o varnosti in zdravju pri delu (na zvezni in deželni ravni) ter samostojne nezgodne zavarovalnice. Država (na zvezni in deželni ravni) sprejema zakone, uredbe in pravila državnih odborov. Nezgodne zavarovalnice po potrebi in po predhodni odobritvi zveznih oblasti sprejemajo lastne predpise na področju preprečevanja nezgod.

Nadzorniki pristojnih nadzornih organov (na deželni ravni) in nezgodnih zavarovalnic nadzorujejo delovanje sistema in svetujejo.

Da bi z usklajeno in sistematično uporabljeno politiko varnosti in zdravja pri delu ohranili, izboljšali in spodbujali varnost in zdravje delavcev, so zvezne in deželne oblasti ter nezgodne zavarovalnice razvile skupno nemško strategijo varnosti in zdravja pri delu. Izvajalci skupne strategije na področju preprečevanja bodo na podlagi skupno določenih ciljev varnosti pri delu v prihodnje še tesneje sodelovali.

Dvojni sistem na področju varnosti in zdravja pri delu v Nemčiji bo ostal, vendar se bo sodelovanje med nadzornimi službami nosilcev obveznega nezgodnega zavarovanja ter varnostnimi in zdravstvenimi organi zveznih dežel še izboljšalo z vidika svetovanja podjetjem in izvajanja njihovih nadzornih pristojnosti. (https://www.gda-portal.de/EN/Home/Home_node.html)

Če iščete informacije o vprašanjih s področja delovnega prava, si oglejte spletno stran zveznega ministrstva za delo (BMAS): V nemščini: https://www.bmas.de/DE/Arbeit/Arbeitsrecht/arbeitsrecht.html / V angleščini: https://www.bmas.de/EN/Labour/Labour-Law/labour-law-art.html

Focal points' contact details

 • Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
  Friedrich-Henkel-Weg 1-25
  44149
  Dortmund
  Germany
  Contact person: Nathalie HENKE
  E-mail address:
  henke.nathalie [at] baua.bund.de