Nemčija

Nemški sistem varnosti in zdravja pri delu zaznamuje dvojna zgradba. Sestavljajo ga določbe o varnosti in zdravju pri delu (na zvezni in deželni ravni) ter samostojne nezgodne zavarovalnice. Država (na zvezni in deželni ravni) sprejema zakone, uredbe in pravila državnih odborov. Nezgodne zavarovalnice po potrebi in po predhodni odobritvi zveznih oblasti sprejemajo lastne predpise na področju preprečevanja nezgod.Nadzorniki pristojnih nadzornih organov (na deželni ravni) in nezgodnih zavarovalnic nadzorujejo delovanje sistema in svetujejo.Da bi z usklajeno in sistematično uporabljeno politiko varnosti in zdravja pri delu ohranili, izboljšali in spodbujali varnost in zdravje delavcev, so zvezne in deželne oblasti ter nezgodne zavarovalnice razvile skupno nemško strategijo varnosti in zdravja pri delu. Izvajalci skupne strategije na področju preprečevanja bodo na podlagi skupno določenih ciljev varnosti pri delu v prihodnje še tesneje sodelovali.Dvojna zgradba sistema varnosti in zdravja pri delu v Nemčiji bo ostala v veljavi še naprej, vendar bodo nadzorni organi nezgodnih zavarovalnic in deželni organi za varnost in zdravje pri delu tudi v prihodnje sodelovali na področju svetovanja in nadzora.


Kontaktni podatki kontaktnih točk

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
Friedrich-Henkel-Weg 1-25
44149 Dortmund
Nemčija
Contact person:
Nathalie HENKE
Tel: +49 231 9071 2466
E-naslov: FOP-info [at] baua [dot] bund [dot] de