Francija

Francoski sistem za preprečevanje tveganj, ki izhajajo iz dela, zajema:  • ministrstvo za delo, ki oblikuje in izvaja francosko politiko varnosti in zdravja pri delu ter pri tem sodeluje s socialnimi partnerji in usmerjevalnim odborom za delovne razmere – Conseil d’orientation sur les conditions de travail (COCT);
  • organe socialne varnosti, ki prispevajo k preprečevanju tveganj, ki izhajajo iz dela, na področju nezgod pri delu in poklicnih bolezni. Sistem se financira s prispevki delodajalcev, vodijo pa ga socialni partnerji. Podpirajo ga nacionalni sklad zdravstvenega zavarovanja za zaposlene – Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMTS) – in regionalni skladi zdravstvenega zavarovanja – Caisses Régionales d’Assurance Maladie;
  • znanstvene in operativne organe ter zdravniške službe, pristojne za preprečevanje, predvidevanje in obvladovanje tveganj ter ozaveščanje o tveganjih, ki izhajajo iz dela. Glavni organ je francoska agencija za varnost in zdravje v okolju in na delovnem mestu (Agence Française de Sécurité Sanitaire de l’Environnement et du Travail), ki pomaga pri ozaveščanju in preprečevanju tveganj, ki izhajajo iz dela. Nacionalna agencija za izboljšanje delovnih razmer (Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail) podjetjem svetuje, poleg tega pa tudi praktično ukrepa na področju preprečevanja tveganj, ki izhajajo iz dela;
  • pooblaščene zdravnike, ki nudijo izključno preventivne zdravstvene storitve, s katerimi skušajo preprečiti slabšanje zdravja delavcev zaradi pogojev dela.

Kontaktni podatki kontaktnih točk

Ministère du Travail
39-43 quai André Citröen
75739 Cedex 15 Paris
Francija
Contact person:
Lucie MEDIAVILLA
Tel: +33 1 44 38 25 08
E-naslov: lucie [dot] mediavilla [at] travail [dot] gouv [dot] fr