Slovenija

V Sloveniji sodita varnost in zdravje pri delu v pristojnost Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Ministrstva za zdravje. Omenjeni ministrstvi spremljata in ocenjujeta stanje na navedenem področju ter na tej podlagi pripravljata predpise in rešitve za enotno urejanje varnosti in zdravja pri delu. Nadzor nad izvajanjem predpisov s tega področja sodi v pristojnost Inšpektorata RS za delo.

Pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, ki opravlja naloge nacionalne informacijske točke EU-OSHA, deluje tudi nacionalna mreža, v kateri sodelujejo vladni predstavniki, predstavniki sindikatov in delodajalskih organizacij, strokovnjaki in raziskovalci s področja varnosti in zdravja pri delu ter medicine dela. Nacionalna mreža se ukvarja še zlasti s promocijo varnostne kulture.

Focal points' contact details

 • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
  Štukljeva 44
  1000
  Ljubljana
  Slovenia
  Contact person: Vladka KOMEL
  E-mail address:
  vladka.komel [at] gov.si