Danska

Pristojni danski organ za delovno okolje usklajuje sodelovanje z Evropsko agencijo za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA). Deluje pod okriljem Ministrstva za zaposlovanje in je pristojno za zagotavljanje skladnosti z zakonodajo o varnosti in zdravju pri delu, ki velja za vsa delovna mesta na Danskem.Pripravljanje in izvrševanje zakonodaje za nekatere sektorje je bilo preneseno na druge organe:  • danska agencija za energijo je odgovorna za nadzor vrtalnih ploščadi;
  • danska pomorska uprava je odgovorna za nadzor ladijskega prometa;
  • danska civilna letalska uprava je odgovorna za nadzor letalskega sektorja.

Pristojni organ za delovno okolje z učinkovitim nadzorom, ustreznimi predpisi in obveščanjem zagotavlja varno in zdravo delovno okolje, ki se nenehno izboljšuje. Če organ ugotovi, da se zakonodaja o varnosti in zdravju pri delu ne upošteva, lahko uvede različne sankcije. V sodelovanju s socialnimi partnerji organ pripravlja tudi pravila in smernice. Sedež organa in dveh od njegovih šestih središč sta v Københavnu. Organ za delovno okolje nadzoruje tudi sodelovanje z agencijo EU-OSHA.


Kontaktni podatki kontaktnih točk

Danish Working Environment Authority
Landskronagade 33
2100 Copenhagen
Danska
Contact person:
Elsebeth JARMBAEK
Tel: +45 722 09431
E-naslov: elja [at] at [dot] dk