Latvija

Latvijsko informacijsko točko vodi državni inšpektorat za delo, za pretok informacij pa skrbi informacijski odbor, ki ga sestavljajo predstavniki za varnost in zdravje pri delu iz Ministrstva za socialno varstvo, državnega inšpektorata za delo, latvijske konfederacije svobodnih sindikatov, latvijske konfederacije delodajalcev ter inštituta za varnost in zdravje pri delu (IOSEH).Ena od nalog informacijske točke je postavitev in vzdrževanje spletne strani. Na njej so na voljo številne informacije o stanju na področju varnosti in zdravja pri delu v Latviji. Zainteresirane strani lahko tukaj najdejo podatke o najnovejših zakonodajnih predlogih, načrtovanih aktivnostih, zakonodajnih predpisih, publikacijah in statističnih podatkih, kar prispeva k splošnemu pregledu na področju varnosti pri delu v Latviji.


Kontaktni podatki kontaktnih točk

Valsts darba inspekcija
Kr. Valdemara Str. 38 k-1
LV-1010 Riga
Latvija
Contact person:
Linda MATISĀNE
Tel: +371 670 217 21
E-naslov: linda [dot] matisane [at] vdi [dot] gov [dot] lv