Latvija

Latvijsko informacijsko točko vodi državni inšpektorat za delo, za pretok informacij pa skrbi informacijski odbor, ki ga sestavljajo predstavniki za varnost in zdravje pri delu iz Ministrstva za socialno varstvo, državnega inšpektorata za delo, latvijske konfederacije svobodnih sindikatov, latvijske konfederacije delodajalcev ter inštituta za varnost in zdravje pri delu (IOSEH).Ena od nalog informacijske točke je postavitev in vzdrževanje spletne strani. Na njej so na voljo številne informacije o stanju na področju varnosti in zdravja pri delu v Latviji. Zainteresirane strani lahko tukaj najdejo podatke o najnovejših zakonodajnih predlogih, načrtovanih aktivnostih, zakonodajnih predpisih, publikacijah in statističnih podatkih, kar prispeva k splošnemu pregledu na področju varnosti pri delu v Latviji.


Focal points' contact details

 • Valsts darba inspekcija
  Kr. Valdemara Str. 38 k-1
  LV-1010
  Riga
  Latvia
  Contact person: Linda MATISĀNE
  E-mail address:
  linda.matisane [at] vdi.gov.lv