Češka republika

V Češki republiki so varnost, zdravje in dobro počutje na delu predvsem v pristojnosti ministrstva za delo in socialne zadeve, ki skrbi tudi za vzpostavljanje dialoga s socialnimi partnerji in češkim ministrstvom za zdravjem. V manjšem obsegu sta za to pristojna tudi češki urad za rudarstvo in državni urad za jedrsko varnost.

Delovna inšpekcija v okviru državnega delovnega inšpektorata s svojimi regionalnimi podružnicami skrbi za upoštevanje standardov varnosti pri delu ter delovnih razmer. Državni urad za varstvo zdravja pri delu je del češkega ministrstva za zdravje, ki je odgovorno za uveljavljanje standardov zdravja pri delu. Češki urad za rudarstvo skrbi za upoštevanje standardov varnosti in zdravja pri delu v rudarstvu ter pri uporabi razstreliv. Državni urad za jedrsko varnost je odgovoren za regulatorne zadeve pri ravnanju z ionizirajočimi sevanji.

Tristranski svet za varnost in zdravje pri delu, ki je svetovalni organ češke vlade, pa skrbi za usklajevanje dejavnosti številnih državnih organov in socialnih partnerjev na področju varnosti in zdravja pri delu. Svetu predseduje minister za delo in socialne zadeve.

Češka informacijska točka usklajuje in upravlja nacionalno mrežo na področju varnosti in zdravja pri delu. Češki raziskovalni inštitut za varnost pri delu (VUBP) in nacionalni inštitut za javno zdravje (SZU) sta centra znanja za področje dobrega počutja pri delu, saj zbirata informacije o varnosti, zdravju in dobem počutju pri delu ter izvajata s tem povezane raziskave.

Focal points' contact details

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
  Na Poříčním právu 1
  128 01
  Prague 2
  Czech Republic
  Contact person: Jaroslav HLAVÍN
  E-mail address:
  jaroslav.hlavin [at] mpsv.cz