Estonija

Glavni dokument, ki ureja področje varnosti in zdravja pri delu v Estoniji, je zakon o varnosti in zdravju pri delu, ki ga je sprejel estonski parlament. Na njem temeljijo številni povezani predpisi, ki sta jih oblikovala in jih izvajata vlada in ministrstvo za socialne zadeve. Zakon je začel veljati 26. julija 1999. V estonskem sistemu varnosti in zdravja pri delu ministrstvo za socialne zadeve predstavlja izvršilni organ, ki ureja celotno področje, dve strukturni enoti (služba za razvoj delovnega življenja in služba za zdravstvene storitve) pa neposredno sodelujeta pri oblikovanju politik varnosti in zdravja pri delu. Estonska informacijska točka agencije EU-OSHA deluje pod okriljem ministrstva za socialne zadeve (službe za razvoj delovnega okolja). Trenutno združuje 16 vladnih in nevladnih ustanov.

Informacijska točka deluje kot predstavništvo Agencije EU-OSHA v Estoniji in pri ustreznih dejavnostih agencijo povezuje z državo članico, obenem pa deluje tudi kot usklajevalni organ za dejavnosti na ravni države članice. Cilj spletne strani informacijske točke je ponujati obširne informacije o varnosti in zdravju pri delu na državni ravni in ravni EU, še zlasti v povezavi z dobrimi praksami in evropskimi kampanjami.

Nadzor nad izvajanjem predpisov s področja delovnega prava ter izpolnjevanja zahtev glede varnosti in zdravja pri delu je v pristojnosti Inšpektorata za delo. Ta inšpektorat je vzpostavil tudi klicno številko, na katero lahko delodajalci in delavci pokličejo, če imajo vprašanja v zvezi z delovnim pravom in delovnim okoljem.

Focal points' contact details

 • Labour Inspectorate of Estonia (Tööinspektsioon)
  Mäealuse 2/3
  12618
  Tallinn
  Estonia
  Contact person: Kristel PLANGI
  E-mail address:
  kristel.plangi [at] ti.ee