You are here

Slovaška

Državni organi z odgovornostmi na področju delovne inšpekcije so slovaško ministrstvo za delo, socialne zadeve in družino, nacionalni inšpektorat za delo s sedežem v Košicah in osem delovnih inšpektoratov, ki imajo sedež in pristojnosti v vsaki od osmih upravnih regij na Slovaškem.Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu je razvila priznano mrežo nacionalnih informacijskih točk v vseh državah članicah. Informacijska točka na Slovaškem je nacionalni inšpektorat za delo. Njegova glavna naloga je priprava gradiva in razširjanje informacij o varnosti in zdravju pri delu na nacionalni ravni.


Kontaktni podatki kontaktnih točk

National Labour Inspectorate / Národný inšpektorát práce
Masarykova 10
04001 Kosice
Slovaška
Contact person:
Laurencia JANČUROVÁ
Tel: +421 55 7979927
E-naslov: laurencia [dot] jancurova [at] ip [dot] gov [dot] sk