Slovaška

Državni organi z odgovornostmi na področju delovne inšpekcije so slovaško ministrstvo za delo, socialne zadeve in družino, nacionalni inšpektorat za delo s sedežem v Košicah in osem delovnih inšpektoratov, ki imajo sedež in pristojnosti v vsaki od osmih upravnih regij na Slovaškem.Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu je razvila priznano mrežo nacionalnih informacijskih točk v vseh državah članicah. Informacijska točka na Slovaškem je nacionalni inšpektorat za delo. Njegova glavna naloga je priprava gradiva in razširjanje informacij o varnosti in zdravju pri delu na nacionalni ravni.


Focal points' contact details

 • National Labour Inspectorate / Národný inšpektorát práce
  Masarykova 10
  04001
  Kosice
  Slovakia
  Contact person: Ladislav KEREKEŠ
  E-mail address:
  osha [at] safework.gov.sk