Švedska

Švedski organ za delovno okolje Mynak je švedska nacionalna informacijska točka Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu, ki od leta 2019 deluje v imenu švedske vlade in parlamenta.

Agencija Mynak v svoji vlogi informacijske točke usklajuje predstavnike vlade, delodajalcev in delavcev ter tako krepi nacionalno in mednarodno delo na področju varnosti in zdravja pri delu.

Švedski organ za delovno okolje je nacionalni center znanja za varnost in zdravje pri delu ter ima naslednje naloge:

 • zbiranje, združevanje in širjenje obstoječega znanja, ki temelji na raziskavah, o delu in delovnem okolju,
 • ocenjevanje in analiza učinkov uvedenih reform in vladnih pobud,
 • pomoč pri prepoznavanju in obravnavi vrzeli v znanju in razvojnih področij,
 • spremljanje in spodbujanje razvoja znanja v nacionalnem in mednarodnem okviru,
 • spremljanje in spodbujanje razvoja organizacij za zdravje pri delu.

Focal points' contact details

 • Swedish Agency for Work Environment Expertise
  Norra Slottsgatan 8
  803 20
  Gävle
  Sweden
  Contact person: Therese FLORENTIN
  E-mail address:
  Therese.Florentin [at] mynak.se