Švedska

Švedski organ za delovno okolje ima pooblastila švedske vlade in parlamenta, da zagotavlja izpolnjevanje zahtev, ki jih zakonodaja določa glede varnosti in zdravja pri delu, tako da lahko vsi zaposleni delajo v dobrem okolju, ki se stalno izboljšuje. Švedski zakon o delovnem okolju je okvirni zakon. Natančnejše določbe je možno najti v uredbah, ki jih ta organ izdaja. Organ deluje tudi kot švedska informacijska točka Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu in usklajuje predstavnike vlade, delodajalcev in delavcev v partnerski mreži.Švedsko vlado predstavlja tudi v Posvetovalnem odboru o varnosti in zdravju pri delu. To je tristranski odbor, ki Evropski komisiji pomaga pri pripravi, izvajanju in ocenjevanju vseh dejavnosti na področju varnosti in zdravja pri delu.Organ je zastopan tudi v Odboru višjih inšpektorjev za delo (SLIC), v katerem so višji uradniki držav članic iz nacionalnih organov za varnost in zdravje pri delu in ki Evropski komisiji svetuje.


Kontaktni podatki kontaktnih točk

Swedish Agency for Work Environment Expertise
Drottninggatan 9
803 20 Gävle
Švedska
Contact person:
Anna MANNIKOFF
Tel: +46 73 065 83 34
E-naslov: anna [dot] mannikoff [at] mynak [dot] se