Albanija

Albanija je po podpisu Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma junija 2006 postala del stabilizacijsko-pridružitvenega procesa. V tej zvezi je bil dosežen pomemben napredek na področju varnosti in zdravja pri delu. Vlada je pripravila osnutek „nacionalne strategije za varnost in zdravje pri delu“, ki ga je parlament sprejel.Pripravljen je bil tudi osnutek „zakona o varnosti in zdravju pri delu“, ki naj bi ga sprejel parlament. Med ustanovami, ki delujejo na področju varnosti in zdravja pri delu, je potekalo usklajevanje, okrepljen pa je bil tudi socialni dialog.Sodelovanje Albanije v mreži Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) je zelo pomembno za delovanje nacionalnega sistema varnosti in zdravja pri delu, prav tako pa je ključna podpora agencije nacionalni informacijski točki.Nacionalna informacijska točka ima štiri strateške vloge: organizacijo nacionalne mreže, sodelovanje pri svetovalnih postopkih agencije, vzdrževanje spletne strani nacionalne informacijske točke ter organizacijo kampanje Evropskega tedna za varnost in zdravje pri delu.


Focal points' contact details

 • Inspektorati Shteteror i Punes dhe Sherbimeve Shoqerore
  Rr. Dervish Hima
  --
  Tirana
  Albania
  Contact person: Eda BEQIRI
  E-mail address:
  Eda.Beqiri [at] sli.gov.al