Švica

V Švici obstajata dva glavna zakona, ki urejata varnost in zdravje pri delu. Zakon o delovnih razmerjih zajema delovni čas, varovanje zdravja, gradbene standarde za delovna mesta in zaščito osebne nedotakljivosti. Zakon o nezgodnih zavarovanjih zajema preprečevanje nesreč pri delu in poklicnih bolezni, ki so skoraj v celoti posledica dela. Zakone izvršujejo kantonski inšpektorati za delo, SUVA (glavni organ za nezgodno zavarovanje) in državni sekretariat za gospodarske zadeve (Seco). Koordinacijski odbor (EKAS) nadzoruje in financira sistem kontrolnih pregledov za preprečevanje nezgod.Socialni partnerji so zastopani v odboru EKAS in v zveznem odboru za delo, ki razvija splošne zakone za zdravstveno varstvo.O storitvah varnosti in zdravja pri delu se morajo pozanimati podjetja, pri katerih je nezgodno tveganje večje in ki imajo več kot 10 zaposlenih.


Kontaktni podatki kontaktnih točk

State Secretariat for economic affairs SECO
Holzikofenweg 36
3003 Bern
Švica
Contact person:
Vesna SORMAZ
Tel: +41 58 463 89 68