Belgija

V Belgiji so varnost, zdravje in dobro počutje pri delu v pristojnosti ministra za zaposlovanje in njegove uprave, zvezne javne službe za zaposlovanje, delo in socialni dialog. Ta uprava usklajuje in upravlja belgijsko kontaktno točko.

Kontaktne točke delujejo zlasti v tesnem sodelovanju z Generalnim direktoratom za humanizacijo dela v okviru te uprave. Ta generalni direktorat je pristojen za regulativne zadeve ter skrbi za dialog s socialnimi partnerji in spodbujanje dobrega počutja na delovnem mestu. Delovna inšpekcija, imenovana „Nadzor dobrega počutja na delovnem mestu“, je tudi del te uprave in nadzoruje skladnost s standardi varnosti, zdravja in dobrega počutja pri delu.

Poslanstvo belgijske kontaktne točke je:

 • upravljanje in usklajevanje nacionalne tristranske mreže z vsemi deležniki v okviru varnosti in zdravja pri delu,
 • zbiranje vseh ustreznih informacij o varnosti in zdravju pri delu s posebnim poudarkom na dobrih praksah,
 • dejavno prispevanje k načrtu upravljanja agencije EU-OSHA,
 • razširjanje vseh pomembnih informacij agencije EU-OSHA mreži,
 • vodenje evropske kampanje,
 • spodbujanje in izvajanje skupnih ukrepov različnih deležnikov za izboljšanje varnosti in zdravja pri delu v malih in srednjih podjetjih,
 • razvoj in spodbujanje panožnih nacionalnih orodij OiRA v Belgiji,
 • vzpostavitev čezmejnega sodelovanja za spodbujanje dobrih praks in podpiranje preventivnih projektov.

Koristni viri

Spoznajte vse o dobrem počutju pri delu v Belgiji na spletni strani belgijskega centra znanja o dobrem počutju pri delu (BeSWIC): http://www.beswic.be/.

Delovna inšpekcija, imenovana „Nadzor dobrega počutja na delovnem mestu“. Nadzoruje skladnost s standardi varnosti, zdravja in dobrega počutja pri delu.

„Če iščete informacije o vprašanjih s področja delovnega prava (npr. pogodbe o zaposlitvi), obiščite spletno stran belgijske delovne inšpekcije „Nadzor socialne zakonodaje“. 

Odgovorov na tovrstna vprašanja ne moremo podati.

Focal points' contact details

 • SPF Emploi, Travail et Concertation Sociale – FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  Rue Ernest Blerot 1
  1070
  Brussel-Bruxelles
  Belgium
  Contact person: Frank DEHASQUE
  E-mail address:
  focalpoint [at] werk.belgie.be