You are here

Belgija

Varnost, zdravje in dobro počutje pri delu je v Belgiji v pristojnosti Ministrstva za zaposlovanje in njegove zvezne javne službe za zaposlovanje, delo in socialni dialog.Delovna inšpekcija za nadzor dobrega počutja pri delu nadzira upoštevanje standardov na področju varnosti, zdravja in dobrega počutja pri delu. Generalni direktorat za humanizacijo delovne sile je odgovoren za regulativne zadeve ter skrbi za dialog s socialnimi partnerji in spodbujanje dobrega počutja pri delu.Informacijska točka v Belgiji usklajuje in upravlja nacionalno mrežo na področju varnosti in zdravja pri delu. Glavni akterji v Belgiji so združeni v Belgijskem informacijskem centru za varnost pri delu (BeSWIC). Belgijski center znanja na področju dobrega počutja pri delu BeSWIC na belgijski spletni strani Agencije za varnost in zdravje pri delu zbira informacije o varnosti, zdravju in dobrem počutju pri delu.


Kontaktni podatki kontaktnih točk

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Social Overleg
Ernest Blerotstraat 1 bureel 6034
1070 Brussel
Belgija
Contact person:
Frank DEHASQUE
Tel: +32 2233 4228
E-naslov: focalpoint [at] werk [dot] belgie [dot] be