Turčija

Varnost in zdravje pri delu v Turčiji spadata na delovno področje ministrstva za delo in socialno varnost. Na ministrstvu so štirje glavni akterji, ki delujejo v sistemu varnosti in zdravja pri delu in obravnavajo vprašanja, povezana s tem področjem.  • Generalni direktorat za varnost in zdravje pri delu, informacijska točka mreže Agencije, se ukvarja z zakonodajo, oblikovanjem politik, pooblaščanjem posameznikov, ustanov in organizacij na področju varnosti in zdravja pri delu, z ozaveščanjem in obveščanjem, nacionalnim in mednarodnim sodelovanjem ter usklajevanjem nacionalne mreže za varnost in zdravje pri delu v Turčiji. Center za varnost in zdravje pri delu (ISGUM), pridruženi organ v sestavi generalnega direktorata, opravlja meritve na delovnih mestih in določa standarde za merjenje;
  • odbor inšpektorata za delo izvaja inšpekcijske preglede v zvezi z upoštevanjem zakonodaje za varnost in zdravje pri delu na delovnih mestih;
  • center za usposabljanje in raziskave na področju dela in socialnega varstva (ASGEM) poleg drugih usposabljanj, povezanih z delom, prireja usposabljanje za strokovnjake in druge sorodne ciljne skupine na področju varnosti in zdravja pri delu;
  • ustanova za socialno varstvo (SGK) zbira in analizira podatke o delu, pripravlja poklicno statistiko in izplačuje odškodnine v primerih poklicnih bolezni in nezgod.

Kontaktni podatki kontaktnih točk

Aile, Calisma ve Sosyal Guvenlik Bakanligi
Inönü Bulvari, I Blok, No. 42, Kat. 4
06100 Emek Ankara
Turčija
Contact person:
Deniz AKARSU
E-naslov: deniz [dot] akarsu [at] ailevecalisma [dot] gov [dot] tr