Islandija

Islandski pristop k evropskemu sodelovanju na področju zdravja in varnosti pri delu.Namen

islandskega zakona o delovnem okolju, zdravju in varnosti na delovnih

mestih št. 46/1980 je zagotoviti varno in zdravo delovno okolje, ki je

na splošno v skladu s socialnim in tehničnim razvojem v družbi, ter

takšne pogoje, da je na delovnem mestu mogoče odpraviti težave v zvezi

z varnostjo in zdravjem v skladu z zakoni in predpisi, smernicami

delodajalcev in zaposlenih ter smernicami in navodili Uprave za varnost

in zdravje pri delu.Zakon obravnava vse dejavnosti, v katere je

vključena ena ali več oseb, naj so to lastniki podjetja ali zaposleni.

Delodajalci morajo zagotoviti, da so delovno okolje, varnost in

preprečevanje nevarnosti ustrezni in zadovoljivi.


Kontaktni podatki kontaktnih točk

Vinnueftirlitið
Dvergshöfði 2
110 Reykjavik
Islandija
Contact person:
Sigurdur SIGURDSSON
E-naslov: siggi [at] ver [dot] is