Romunija

V Romuniji je za področje varnosti in zdravja pri delu pristojno ministrstvo za delo, družino in socialno varstvo. Glavne pristojnosti: priprava nacionalne politike in strategije na tem področju, priprava osnutkov normativnih aktov za izvajanje nacionalne strategije in spremljanje izvrševanja zakonodaje. Upoštevanje zakonodaje s področja varnosti in zdravja pri delu nadzoruje delovna inšpekcija.Nacionalni inštitut za raziskave in razvoj na področju varstva pri delu Alexandru Darabont na podlagi znanstvenih izhodišč pripravlja ukrepe za izboljšanje varnosti in zdravja pri delu ter spodbuja izvajanje politike, dogovorjene za to področje. Ministrstvo za javno zdravstvo je osrednji organ na področju javne zdravstvene blaginje. Direktorati za javno zdravstvo nadzorujejo skladnost s standardi poklicnega zdravja in prispevajo k spodbujanju zdravja pri delu. Nacionalna ustanova za pokojnine in druge pravice, povezane s socialnim zavarovanjem, je zavarovatelj na področju poklicnih nezgod in bolezni.Romunska informacijska točka upravlja nacionalno mrežo za varnost in zdravje pri delu ter objavlja informacije na romunski spletni strani Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu.


Kontaktni podatki kontaktnih točk

Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Protecţia Muncii ''Alexandru Darabont'' - INCDPM, București
Bd. Ghencea nr.35A, sector 6
061 692 Bucharest
Romunija
Contact person:
Ioana-Georgiana NICOLESCU
Tel: +40 (21) 313 31 58
E-naslov: georgiana [dot] nicolescu [at] gmail [dot] com