Листовка за кампанията „Здраве и безопасност при работа в цифровата ера“

Keywords:

Кампанията има за цел да се увеличат знанията за значението на безопасността и здравето на работното място в цифровата ера и да се гарантира, че се прилага ориентиран към човека подход относно цифровизацията на работното място.

Изтегляне in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hr | hu | is | it | lt | lv | mt | nl | no | pl | pt | ro | sk | sl | sv |