Participačný prístup na zníženie poškodení podporno-pohybovej sústavy pracovníkov údržby

Keywords:

Práca údržbárov na výrobných linkách sa často spája s neprirodzenými pohybmi a polohami v úzkom priestore.

Prípadová štúdia sa venuje participačnému opatreniu v prevádzke na výrobu oftalmologických šošoviek v Írsku na zníženie rizík poškodení podporno-pohybovej sústavy údržbárov. Podnikový koordinátor pre bezpečnosť a ochranu zdravia na pracovisku pripravil toto opatrenie, ktoré sa týkalo pracovníkov údržby a obsluhy strojov.

Spolu určili a posúdili riziká, pričom sa zamerali na osobitné úlohy údržbárov, ktoré museli vykonávať v pokľaknutí. Vypracované riešenie sa konzultovalo s pracovníkmi údržby a obsluhy strojov, aby sa zabezpečilo, že navrhované zmeny budú prospešné pre všetkých účastníkov na týchto pracovných procesoch.      

Prevziať in: en | ro | sk |