Využívanie participatívneho prístupu „TMS PRO“ pri znižovaní výskytu poškodení podporno-pohybovej sústavy u obslužného personálu baliacich liniek v poľnohospodárstve

Keywords:

Obslužný personál baliacich liniek je náchylný na zranenia a poškodenia podporno-pohybovej sústavy, pretože jeho práca zahŕňa manipuláciu s ťažkými nákladmi, opakujúce sa pohyby a nevhodné polohy.

Táto prípadová štúdia sa zameriava na spoluprácu organizácie Carsat, ktorá pôsobí v oblasti prevencie a ochrany zdravia pri práci, s vedúcimi pracovníkmi a zamestnancami závodu s cieľom zlepšiť existujúce bezpečnostné a zdravotné opatrenia pre obslužný personál liniek v poľnohospodárskom baliarenskom závode vo Francúzsku. Na základe participatívneho prístupu dotknutí pracovníci analyzovali riziká a hodnotili preventívne opatrenia.

Táto úspešná intervencia umožnila závodu pokračovať v uplatňovaní svojej politiky v oblasti prevencie bez vonkajšej pomoci.

Prevziať in: en | hr | sk |