Participácia zamestnancov na prevencii poškodení podporno-pohybovej sústavy pri montovaní nádrží

Keywords:

Prípadová štúdia poukazuje na kroky tvoriace participačný prístup na zníženie rizík, ktorým sú vystavení výrobcovia kotlov a nádrží, a na spôsob začlenenia týchto krokov do kultúry prevencie v podniku.

Vedci z národného inštitútu pre poistenie pracovných úrazov využili inovatívnu metódu kombinujúcu cieľové skupiny pracovníkov a analýzu stromu porúch. Pracovníci sa predovšetkým podieľali na určovaní a prioritizácii rizík, ako aj na hľadaní a navrhovaní riešení. Ak vedenie podniku realizovalo návrhy na zlepšenie vybavenia, rozloženia pracoviska a výrobných postupov, odpoveď pracovníkov bola pozitívna.

Vďaka tomu sa stali pozornejší a proaktívnejší v záležitostiach týkajúcich sa vlastnej bezpečnosti a ochrany zdravia.  

Prevziať in: en | sk |