Participatívne semináre s pracovníčkami v oblasti prípravy potravín s cieľom nájsť riešenia pre problémy s podporno-pohybovou sústavou

Keywords:

Pracovníčky v kuchyniach sú náchylné na poškodenia podporno-pohybovej sústavy, pretože príprava pokrmov sa spája so zdvíhaním a prenášaním bremien, ako aj s nevhodnými a opakovanými pohybmi.

Táto prípadová štúdia z Fínska sa zameriava na to, ako môžu participačné semináre pre pracovníčky v kuchyniach pomôcť pri identifikácii, analýze a realizácii riešení rizík súvisiacich s poškodeniami podporno-pohybovej sústavy. Participatívny intervenčný projekt koordinoval externý expert. Projekt zahŕňal uskutočnenie série seminárov pre 504 pracovníčok v kuchyniach.

Účastníčky boli vyzvané, aby analyzovali riziká, hľadali riešenia a vykonávali zmeny na pracovisku. V kuchyniach sa vykonalo viac ako 400 ergonomických zmien.  

Prevziať in: en | hr | ro |