Zapojenie pracovníkov do plánovania bezpečnej a ergonomickej tesárskej dielne s použitím metódy SOBANE a simulácie

Keywords:

Keď sa orgány v provincii Namur (Belgicko) rozhodli premiestniť oddelenia pre opravu a údržbu nehnuteľností do novej budovy, tesári zamestnaní v týchto oddeleniach boli vyzvaní, aby sa zúčastnili na plánovaní pracovného priestoru a usporiadaní tesárskej dielne.

V tejto prípadovej štúdii sa zdôrazňuje úspešná spolupráca vedúcich pracovníkov, tesárov, ergonóma a architekta pri vytváraní bezpečného a ergonomického pracoviska. Ergonóm výrazne prispel k úspechu projektu a úzko spolupracoval s dvomi tesármi pri analýze rizík a vymedzovaní špecifikácií novej dielne. Vykonali rôzne simulácie s cieľom určiť najlepšie umiestnenie pracovných staníc a strojov v novom zariadení, pričom zohľadnili požiadavky na priestor, ako aj aspekty týkajúce sa ochrany zdravia a bezpečnosti. 

Prevziať in: en