Znižovanie poškodení podporno-pohybovej sústavy pracujúcich vo vinohradoch prostredníctvom participačného prístupu s pomocou videoanalýzy

Keywords:

Práca vo vinohrade (pestovanie hrozna) znamená dlhé hodiny opakovaných pohybov v neprirodzenej polohe. V malom vinárskom podniku vo Francúzsku stúpla miera absencií zamestnancov v čase strihania viniča na 50 %.

Vedenie podniku sa v tejto veci obrátilo na regionálny fond zdravotného poistenia so žiadosťou o pomoc. V prípadovej štúdii sa poukazuje na to, ako sa participačnými opatreniami znížili riziká poškodení podporno-pohybovej sústavy. Zamestnancov najprv nafilmovali ergonomickí poradcovia priamo pri práci. Spolu s nimi potom analyzovali videomateriál, aby určili biomechanické faktory vedúce k zhoršeniu zdravotného stavu.

Po spoločnom overení týchto faktorov zamestnanci otestovali navrhované riešenia a ich pracovné pohyby sa opäť zaznamenávali na video, ktoré bolo potom predmetom záverečnej diskusie. 

Prevziať in: en