Zlepšenie vybavenia prostredníctvom zapojenia zamestnancov na prevenciu rizík súvisiacich s ručnou manipuláciu v závode na výrobu a spracovanie PVC

Keywords:

Zamestnanci vo výrobných závodoch musia často dvíhať, prenášať a posúvať ťažké bremená. Spája sa to s opakovaným zaťažením rovnakých častí tela, čo predstavuje riziko poškodenia podporno-pohybovej sústavy. Prípadová štúdia sa venuje opatreniu na zlepšenie vybavenia a pracovných podmienok vo veľkom závode na výrobu PVC vo Francúzsku.

Opatrenie sa týkalo zamestnancov závodu, vedenia, členov výboru pre BOZP a regionálneho fondu zdravotného poistenia s cieľom zlepšiť funkčnosť automatizovaného zariadenia, ktoré predstavovalo určité riziká.

Nakoniec bolo toto zariadenie nahradené novonavrhnutým strojom, ktorý vyhovoval požiadavkám prevencie rizík a mal pohodlnú obsluhu.  

Prevziať in: en | mt | ro | sk |