Školenie pracovníkov hotelových služieb ako koordinátorov prevencie, aby mohli spolupracovať s kolegami pri predchádzaní poškodeniam podporno-pohybovej sústavy

Keywords:

Práca v hotelových upratovacích službách, práčovni a reštauračných službách sa vyznačuje neprirodzenými pohybmi a polohami, dvíhaním a skladaním bremien, zohýbaním a opakovanými pohybmi rúk.

Prípadová štúdia poukazuje na to, ako v jednom francúzskom hoteli pomohlo vyškolenie tímu zamestnancov pri prevencii rizík, ktorý potom dokázal nezávisle analyzovať riziká a realizovať riešenia, pokiaľ ide o bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov.

Šesť zamestnancov (z upratovacieho personálu, personálu práčovne a reštaurácie) sa dobrovoľne prihlásilo na školenie koordinátorov prevencie organizované regionálnym fondom zdravotného poistenia. Ako vyškolení koordinátori potom dôsledne preskúmali pracovné podmienky a určili riziká, diskutovali s kolegami a vypracovali správy, kde navrhli riešenia.

 

Prevziať in: en | hr | ro | sk | sl |