Semináre s pracovníkmi v oblasti starostlivosti o deti na tému zníženia poškodení podporno-pohybovej sústavy

Keywords:

Pracovníci v oblasti starostlivosti o deti sú náchylní na poškodenia podporno-pohybovej sústavy, pretože ich práca zahŕňa zdvíhanie, nosenie detí a prácu v predklone a v drepe.

Táto prípadová štúdia sa zameriava na to, ako môžu participačné semináre pre pracovníkov v oblasti starostlivosti o deti pomôcť pri identifikácii, analýze a hľadaní riešení rizík súvisiacich s poškodeniami podporno-pohybovej sústavy. Poradcovia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a výskumný tím v Dánsku spoločne vypracovali participatívny projekt zameraný na ergonómiu.

Projekt zahŕňal organizáciu a realizáciu série seminárov pre 96 pracovníkov v oblasti starostlivosti o deti. Účastníci seminára boli vyzvaní, aby stanovili poradie priorít v oblasti rizík, hľadali riešenia a zavádzali zmeny na pracovisku. 

Prevziať in: en | hr | ro |