COVID-19: ЗАВРЪЩАНЕ НА РАБОТНОТО МЯСТО — Адаптиране на работните места и защита на работещите
24/04/2020 Тип: Европейски наръчници 16 страници

COVID-19: ЗАВРЪЩАНЕ НА РАБОТНОТО МЯСТО — Адаптиране на работните места и защита на работещите

Keywords:COVID-19, Biological agents, Свързани с работата заболявания

Тези незадължителни насоки имат за цел да помогнат на работодателите и работещите да се предпазят и да останат здрави в работната среда, която се промени значително поради пандемията от COVID-19.

Те предоставят съвети относно оценката на риска и подходящите мерки, например ограничаване на експозицията до минимум, възобновяване на работата, справяне с отсъствията и управление на работниците, които работят от дома.

Също така са включени участието на работниците и грижата за заболелите, както и информация и допълнителни връзки за редица сектори, професии и държави.

Обърнете внимание, че датата на публикуване на настоящия документ е 24 април 2020 г.

Статията на OSHwiki периодично се редактира, а конкретните за сектора източници редовно се актуализират.

Download in:BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IS | IT | LT | LV | MT | NL | NO | PL | PT | RO | SK | SL | SV

Допълнителни публикации по темата