COVID-19: SPÄŤ NA PRACOVISKO – prispôsobenie pracovísk a ochrana pracovníkov
24/04/2020 Zadajte: Európske príručky 16 strany

COVID-19: SPÄŤ NA PRACOVISKO – prispôsobenie pracovísk a ochrana pracovníkov

Keywords:COVID-19, Biological agents, Choroby z povolania

Cieľom týchto nezáväzných usmernení je pomôcť zamestnávateľom a pracovníkom zachovať bezpečnosť a zdravie v pracovnom prostredí, čo sa výrazne zmenilo v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19.

Obsahujú rady o posúdení rizika a primeraných opatreniach, napríklad o minimalizovaní expozície, návrate do práce, zvládaniu absencií a riadeniu pracovníkov z domu.

Zahŕňajú tiež informácie o zapojení pracovníkov a starostlivosti o tých, ktorí boli chorí, ako aj informácie a ďalšie odkazy pre mnoho odvetví, profesií a krajín.

Dátum uverejnenia tohto dokumentu je 24. apríl 2020.

Príslušný článok v OSHwiki sa pravidelne reviduje a konkrétne odvetvové zdroje sa priebežne aktualizujú.

Download in:BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IS | IT | LT | LV | MT | NL | NO | PL | PT | RO | SK | SL | SV

Ďalšie publikácie o tejto téme