Slovėnija

Slovėnijoje darbuotojų sauga ir sveikata priklauso Darbo, šeimos, socialinių reikalų ir lygių galimybių ministerijos ir Sveikatos apsaugos ministerijos kompetencijai. Šios dvi ministerijos stebi ir vertina padėtį minėtoje srityje ir šiuo pagrindu rengia standartizuoto darbuotojų saugos ir sveikatos reguliavimo taisykles ir priemones. Už šios srities teisės aktų įgyvendinimo kontrolę atsako Slovėnijos Respublikos darbo inspekcija.

Darbo, šeimos, socialinių reikalų ir lygių galimybių ministerijai, kuri vykdo EU-OSHA nacionalinio ryšių punkto funkcijas, pavaldus nacionalinis tinklas, kuriame bendradarbiauja vyriausybės, profesinių sąjungų ir darbdavių organizacijų atstovai, darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo medicinos srities specialistai ir mokslininkai. Nacionalinis tinklas visų pirma atsakingas už saugos kultūros stiprinimą.

Smulkesnę informaciją apie nacionalinio ryšių punkto ir nacionalinio tinklo veiklą galima rasti adresu: http://www.osha.mddsz.gov.si/.

Focal points' contact details

 • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
  Štukljeva 44
  1000
  Ljubljana
  Slovenia
  Contact person: Vladka KOMEL
  E-mail address:
  vladka.komel [at] gov.si