Daugiakalbystė Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūroje

Image

Daugiakalbystė yra labai svarbus įtraukiosios komunikacijos elementas tiek visai Europos Sąjungai, tiek bet kurioms europinėms organizacijoms. Savo rengiamą informaciją, analizę ir priemones agentūra pateikia keliomis kalbomis, todėl ji sugeba pasiekti daugiau žmonių.

Kalbos barjerų peržengimas

Siekdama kuo plačiau skleisti savo idėjas, EU-OSHA kasdienėje veikloje vadovaujasi daugiakalbystės principu. Be to, agentūra kartu su kitomis ES organizacijomis dalyvauja novatoriškuose šios srities projektuose.

EU-OSHA mano, kad daugiakalbystė yra tiek vienas svarbiausių principų, kurio derėtų laikytis, tiek pragmatiškas būdas agentūrai įgyvendinti savo misiją.

EU-OSHA siekia mąstyti kūrybiškai ir dirbti efektyviai, kad jos veikla būtų prieinama bet kuria kalba kalbantiems ES piliečiams. Štai keletas pavyzdžių:

  • Napo animaciniai filmukai yra nebylūs, todėl juos gali suprasti ir įvertinti visi;
  • OiRA priemonės yra parengtos įvairiomis kalbomis, tad vartotojai jų gali ieškoti pagal atitinkamą kalbą;
  • viena iš prizo, kuris skiriamas Saugių darbo vietų filmų apdovanojimo laimėtojams, sudedamųjų dalių – galimybė geriausiu pripažintą filmą subtitruoti nacionalinių ryšių punktų kalbomis.

Dalis EU-OSHA rengiamos medžiagos yra pateikiama 25 Europos kalbomis. Kita medžiaga, kaip antai kai kurie leidiniai, yra verčiama, kai to paprašo nacionaliniai ryšių punktai. Ryšių punktams tenka svarbus vaidmuo vertinant vertimo raštu poreikius ir stebint jų kokybę.

EU-OSHA interneto svetainė

Didžioji EU-OSHA interneto svetainės turinio dalis yra daugiakalbė – pagrindinės interneto svetainės skiltys ir visos naujienos bei pranešimai spaudai yra pateikiami 25 kalbomis.

2017 m. EU-OSHA kartu su Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba ir Europos Sąjungos įstaigų vertimo centru laimėjo Europos ombudsmeno apdovanojimą už gerą administravimą kategorijoje „Kompetencija teikiant paslaugas piliečiams ir (arba) klientams“ už novatorišką darbą įgyvendinant projektą, skirtą palengvinti daugiakalbių interneto svetainių vertimo valdymą.

Saugių darbo vietų kampanijos

Saugių darbo vietų kampanijų tikslas – didinti informuotumą visoje Europoje ir pasiekti kuo daugiau žmonių ir mažųjų įmonių. EU-OSHA nuomone, svarbu, kad kampanijos būtų įtraukios, todėl visą pagrindinę kampanijos medžiagą , įskaitant specialią kampanijos interneto svetainę, kuri yra pagrindinė su kampanija susijusios informacijos ir priemonių saugykla, agentūra yra išvertusi į 25 kalbas. Sprendimą dėl visos kitos kampanijos medžiagos ir leidinių vertimo siūloma priimti ryšių punktams, atsižvelgiant į tai, kokia medžiaga jiems yra svarbiausia.

Pagalba užtikrinant vertimų kokybę

EU-OSHA kartu su Europos Sąjungos įstaigų vertimo centru ir Europos Sąjungos leidinių biuru įgyvendino projektą, skirtą atnaujinti ir išplėsti jų daugiakalbius darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) terminologijos žodynus. Taip buvo siekiama padėti vertėjams parengti nuoseklias, tikslias ir atnaujintas tekstų DSS tematika versijas.

Daugiakalbis aiškinamasis žodynas dabar yra įtrauktas į EU-OSHA interneto svetainės turinio valdymo sistemą. Jame pateikiama 2 000 naujų terminų su tiesioginiais vertimais, apibrėžtimis, nuorodomis į šaltinius ir kontekstą Europos Sąjungos tarpinstitucinėje terminologijos duomenų bazėje (IATE), kurią administruoja Vertimo centras, ir daugiakalbiame Leidinių biuro žodyne EUROVOC. Siekiant užtikrinti vertimų tikslumą, visus juos peržiūri agentūros nacionaliniai ryšių punktai.

Terminai yra naudojami ženklinti leidinius ir kitokį turinį, kad būtų lengviau ir efektyviau ieškoti DSS duomenų.

Vykdydama Saugių darbo vietų kampaniją EU-OSHA taip pat parengė konkrečių DSS sričių žodynus. Jie pateikiami kampanijos interneto svetainėje ir atitinkamose agentūros interneto svetainės skiltyse.