DSS perspėjimo ir apsaugos sistemos

Pripažintų ligų, kuriomis susirgus mokama kompensacija, modelis neatspindi realios padėties darbo vietose.  EU-OSHA praktiniame seminare dėl su darbu susijusių ligų keliamos naštos nurodyta, kad, nepaisant prievolės pranešti ir visiems prieinamų profesinių ligų sąrašų, dažnai nėra jokios vietoje veikiančios sistemos, kurią naudojant būtų aktyviai nustatomi ir aptariami potencialūs pranešti apie su darbu susijusias ligas atvejai ir į juos reaguojama. Apsaugos sistemos gali padėti išspręsti šią problemą – jose būtų kaupiami pranešimai iš daugybės informuotų ir kvalifikuotų su apsaugos sistemomis susipažinusių gydytojų ar kitų kvalifikuotų ekspertų (pvz., darbo vietoje dirbančių slaugytojų).

Su darbu susijusių ligų stebėsenos ataskaitos, kurios laikomos ankstyvojo perspėjimo priemone, gali padėti nustatyti situacijas arba darbo vietas, kuriose būtina geriau valdyti darbuotojų saugą ir sveikatą. EU-OSHA paskelbė tyrimą dėl perspėjimo ir apsaugos sistemų siekiant pastebėti pirmuosius su darbu susijusių ligų požymius:

Perspėjimo ir apsaugos sistemos – literatūros apžvalga

Perspėjimo ir apsaugos sistemos – ekspertų praktinis seminaras – procedūra

Įspėjamieji ir apsaugos metodai, taikomi nustatant profesines ligas ES Ataskaita ir santrauka

Perspėjimo ir apsaugos sistemos. Politikos seminaras. Procedūros 

Įspėjamieji ir apsaugos metodai, taikomi nustatant profesines ligas ES Pristatymas ekspertų auditorijai

Susipažinkite su visais ekspertų diskusijų apie perspėjimo ir apsaugos sistemas dokumentais