2021–2027 m. ES darbuotojų saugos ir sveikatos strateginė programa

Image

Europos Komisijos 2021–2027 m. strateginėje darbuotojų saugos ir sveikatos programojenustatomi pagrindiniai prioritetai ir veiksmai, kuriais siekiama gerinti darbuotojų sveikatą ir saugą, spręsti sparčių ekonomikos, demografijos ir darbo modelių pokyčių klausimus.

Strateginiai prioritetai

Strateginėje programoje taikomas trišalis požiūris, įtraukiant ES institucijas, valstybes nares, socialinius partnerius ir kitus suinteresuotuosius subjektus, ir orientuojamasi į tris pagrindinius prioritetus:

  1. pokyčių numatymą ir valdymą, pereinant prie žaliosios ekonomikos, skaitmenizacijos ir vykstant demografiniams pokyčiams;
  2. apsaugosnuo nelaimingų atsitikimų darbo vietoje ir profesinių ligų stiprinimą, siekiant įgyvendinti „nulinę viziją“ dėl mirčių, susijusių su darbu;
  3. pasiruošimo, kaip reaguoti į dabartines ir būsimas sveikatos krizes, gerinimą.

Įgyvendinant programą pagrindinis vaidmuo tenka EU-OSHA

Programos sėkmė priklauso nuo to, kaip ji bus įgyvendinta Europos Sąjungoje nacionaliniu, sektorių ir įmonių lygmeniu, orientuojantis į efektyvų pastiprinimą, socialinį dialogą, finansavimą, informuotumo didinimą ir duomenų rinkimą. Turėdama platų partnerių tinklą, EU-OSHA turi galimybes sudaryti palankesnes sąlygas vykdyti veiksmus, bendradarbiavimą ir mainus ir pasiekti programos tikslus.

EU-OSHA prognozavimo tyrimais ir apžvalgosprojektais siekiama numatyti rizikos veiksnius ir nustatyti prioritetus, kad jais remiantis būtų galima plėtoti DSS veiklą ir formuoti DSS politiką tokiose srityse kaip skaitmenizacija ir žaliosios darbo vietos bei stresas ir psichosocialiniai rizikos veiksniai. EU-OSHA taip pat teikia lengvai pritaikomus išteklius, kurie padėtų praktiškai įgyvendinti darbo vietų prevenciją, parengiant daugybę gairių, padedančių užtikrinti darbuotojų saugumą pandemijos metu – tiek teikiančiųjų būtiniausią pagalbą, tiek darbuotojų, kurie prisitaiko dirbti iš namų. Dalyvaudama rengiant veiksmų gaires dėl kancerogeninių medžiagų ir savo Saugių darbo vietų kampanijas, Agentūra yra pasiryžusi skatinti prevencinę kultūrą visoje Europoje ir už jos ribų – tai yra pagrindinė EU-OSHA politikos kryptis.

Susipažinkite su 2021–2027 m. ES darbuotojų saugos ir sveikatos strategine programa