Nacionaliniai ryšių punktai

Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra yra organizacija, turinti nacionalinius ryšių punktus visose ES valstybėse narėse, taip pat Europos laisvosios prekybos asociacijos šalyse (ELPA) ir kandidatėse ir jomis tapti besiruošiančiose šalyse. Šis nacionalinių ryšių punktų tinklas padeda EU-OSHA sėkmingiau skatinti kurti darbuotojų sveikatai palankesnes, saugesnes ir našesnes darbo vietas ir suteikia galimybę keistis informacija.

EU-OSHA oficialiai atstovaujančią įstaigą kiekvienoje šalyje skiria vyriausybė. Nacionalinis ryšių punktas paprastai yra kompetentinga nacionalinė darbuotojų saugos ir sveikatos institucija. Ryšių punktai yra pagrindiniai pagalbininkai įgyvendinant EU-OSHA darbo programas.

Kiekvienas ryšių punktas administruoja savo trišalį tinklą, apimantį valstybinių įstaigų ir darbuotojų ir darbdavių organizacijų atstovus. Šis tinklas teikia savo indėlį EU-OSHA darbui ir padeda platinti jos parengtą medžiagą ir informaciją suinteresuotoms nacionalinėms šalims. Be to, ryšių punktai padeda planuoti ir vykdyti EU-OSHA kampanijas, skiria nacionalinius ekspertus agentūros darbo grupėms ir seminarams.