Kipras

Kipro nacionalinis ryšių punktas yra Darbo inspekcijos departamentas.Šis departamentas yra pavaldus Darbo ir socialinio draudimo ministerijai. Svarbiausia departamento užduotis, susijusi su darbuotojų sauga ir sveikata, yra užtikrinti tinkamą ir pakankamai aukštą darbuotojų saugos ir sveikatos lygį, siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų arba labai sumažinti jų skaičių ir apsaugoti visuomenę nuo darbo keliamų pavojų.Minėtas departamentas, kaip Agentūros ryšių punktas, organizuoja nacionalinio informacinio tinklo veiklą ir dalyvauja rengiant bei įgyvendinant Agentūros darbotvarkę. Nacionaliniame informaciniame tinkle dalyvauja socialiniai partneriai ir kitos organizacijos, visų pirma suinteresuotos darbuotojų sveikata ir sauga.Departamentas dalyvauja organizuojant Europos darbuotojų saugos ir sveikatos savaitę, skelbia Europos darbuotojų saugos ir sveikatos geros praktikos konkursą. Jis taip pat aktyviai dalyvauja ryšių punktų ir Agentūros valdybos posėdžiuose bei ekspertų grupių susitikimuose.


Focal points' contact details

 • Department of Labour Inspection, Ministry of Labour and Social Insurance
  12 Apelli Street
  1080
  Nicosia
  Cyprus
  Contact person: Olga NICOLAIDOU
  E-mail address:
  onicolaidou [at] dli.mlsi.gov.cy