You are here

Gera darbuotojų sauga ir sveikata (DSS) yra naudinga verslui

Benefits of OSH. Worker checking a document with statistics

Ekonomikos sunkmečiu svarbu prisiminti, kad dėl prastos saugos ir sveikatos darbo vietoje patiriama papildomų išlaidų. Dar daugiau, atlikus tyrimus įmonėse, paaiškėjo, kad geras DSS valdymas įmonėje turi poveikio geresniems jos veiklos rezultatams ir didesniam pelnui.

Aplaidumas DSS srityje sukelia neigiamų pasekmių visiems: tiek pavieniams darbuotojams, tiek nacionalinėms sveikatos priežiūros sistemoms. Tačiau tai reiškia, kad geresnė politika ir praktika gali būti naudinga kiekvienam.

Prastas saugos ir sveikatos darbo vietoje sistemas turinčios šalys išnaudoja vertingus išteklius spręsdamos klausimus, susijusius su sužalojimais ir ligomis, kurių galima išvengti. Tvirtos nacionalinės strategijos nauda yra įvairiapusė, ji, pvz., padeda:

 • didinti našumą: darbuotojai rečiau neateina į darbą dėl ligos;
 • mažinti išlaidas sveikatos priežiūrai;
 • užtikrinti, kad vyresnio amžiaus darbuotojai ilgiau dirbtų;
 • skatinti naudoti veiksmingesnius darbo būdus ir technologijas;
 • siekti, kad būtų mažiau žmonių, kurie turi trumpiau dirbti, kad galėtų prižiūrėti šeimos narį.

Dėl su darbu susijusių sužeidimų, ligų ir mirties patiriamos išlaidos

Koks yra tiek gero, tiek blogo DSS valdymo ekonominis poveikis? Labai svarbu, kad politikos formuotojai, tyrėjai ir tarpininkai suprastų atsakymą į šį klausimą, tačiau tam būtini kokybiški duomenys. Todėl EU-OSHA siekia atsižvelgti į šį poreikį vykdydama dviejų etapų projektą „Darbuotojų saugos ir sveikatos sąnaudos ir nauda“.Šio projekto tikslas – sukurti ekonominį sąnaudų apskaičiavimo modelį, kad būtų galima rengti patikimas sąnaudų sąmatas.

1 etapas. Vykdomas didelio masto tyrimas, kuriuo siekiama nustatyti ir įvertinti kiekvienos valstybės narės turimus duomenis, kuriuos galima panaudoti kuriant sąnaudų apskaičiavimo modelį.

Rezultatas – apžvalginė duomenų prieinamumo ir kokybės ataskaita (2017 m.).

2a etapas. Remiantis turimais tarptautiniais duomenų šaltiniais (bendradarbiaujant su TDO, Suomija ir Singapūru), kuriamas preliminarus ekonominis sąnaudų apskaičiavimo modelis.

Rezultatas – preliminaraus modelio kūrimo ataskaita (2017 m.).

2b etapas. Remiantis nacionaliniais duomenų šaltiniais, kuriamas išsamus ekonominis sąnaudų apskaičiavimo modelis.

Rezultatas – išsamaus modelio kūrimo ataskaita (2018 m.).

Projekto metu numatoma surengti seminarą suinteresuotiesiems subjektams, siekiant aptarti modelio poveikį DSS politikai ir praktikai 2018 m. ir tolesnę sklaidą bei vertinimą 2019 m. Naudojant duomenų vizualizacijos priemonę ir infografikus bus lengviau gauti ir įvertinti duomenis.

Nauda verslui

Dėl prastos saugos ir sveikatos įmonės patiria papildomų išlaidų, o gera DSS atneša dividendų. Aukštesnius saugos ir sveikatos standartus taikančių įmonių veikla yra sėkmingesnė ir tvaresnė.

Tyrimuose pateikiami preliminarūs apskaičiavimai rodo, kad kiekvienas į DSS investuotas euras atneša 2,2 euro grąžą ir kad saugos ir sveikatos gerinimo ekonominės naudos santykis yra teigiamas.

Geros DSS ekonominė nauda didelėms ir mažoms įmonėms yra didelė. Galima paminėti tik keletą pavyzdžių, rodančių, kokią naudą duoda gera sauga ir sveikata darbo vietoje:

 • didesnis darbuotojų našumas;
 • mažesnis darbuotojų neatėjimo į darbą atvejų skaičius;
 • mokama mažiau kompensacinių išmokų;
 • tenkinami viešojo ir privačiojo sektorių rangovų reikalavimai.

Jei imsitės veiksmų, galite suteikti daug naudos savo įmonei. Daugiau informacijos apie tai, kaip atlikti patobulinimus ir valdyti riziką, galite rasti čia .

Ekonominės paskatos

Visoje Europoje naudojamos įvairios schemos, pagal kurias saugą ir sveikatą darbo vietoje užtikrinančios organizacijos gauna finansinį atlygį. Tai apima:

 • mažesnes draudimo įmokas;
 • mokesčių lengvatas;
 • valstybės subsidijas ir dotacijas.

Vienas iš pavyzdžių − Vokietijos mėsininkystės sektorius. Dalyvaujančios įmonės galėjo mokėti mažesnes draudimo įmokas, jeigu jos didino saugą, pvz., įsigydamos saugius peilius arba surengdamos vairuotojams saugos mokymus.

Pritaikius šią schemą, pasiekti šie rezultatai:

 • šiame Vokietijos sektoriuje per metus pateiktuose pranešimuose apie nelaimingus atsitikimus šių atvejų buvo 1 000 mažiau;
 • per šešerius metus išlaidų sumažėjo 40 mln. EUR;
 • kiekvienas investuotas euras leido sutaupyti 4,81 euro.

Siūlydamos tokias schemas draudimo bendrovės gali sumažinti joms pateikiamų reikalavimų skaičių, juose nurodomų nelaimingų atsitikimų sunkumą ir patiriamas išlaidas.

Sužinokite daugiau apie ekonomines paskatas ir tai, kaip jomis galima pasinaudoti:

Papildomi šaltiniai: 
YouTube
Business benefits of health and safety
Economic incentives for investing in health and safety