Europos standartai

„Suderintas standartas“ – tai standartas, kurį Europos Komisijos prašymu patvirtino viena iš Europos standartizacijos organizacijų (Europos standartizacijos komitetas (CEN), Europos elektrotechnikos standartizacijos komitetas (CELENEC) ir Europos telekomunikacijų standartų institutas (ETSI)).

Vadinamasis „naujasis požiūris“ atspindi naujovišką techninio derinimo būdą, kuriuo atsakomybė paskirstoma Europos teisės aktų leidėjui ir Europos standartizacijos įstaigoms.

„Naujasis požiūris“ yra pagrįstas šiais pagrindiniais principais:

  • Europos direktyvose apibrėžiami „esminiai reikalavimai“, kuriais siekiama užtikrinti aukšto lygio sveikatos apsaugą, saugą, vartotojų apsaugą ar aplinkos apsaugą. Tokios pagal „naująjį požiūrį“ priimtos direktyvos yra pagrįstos Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 114 straipsniu (buvęs EB sutarties 95 straipsnis), pagal kurį galima priimti priemones siekiant pagerinti laisvą prekių judėjimą;
  • Europos standartizacijos organizacijoms (CEN, CENELEC ir ETSI) pavesta užduotis parengti susijusius suderintus standartus, atitinkančius esminius direktyvose nustatytiems produktams taikomus reikalavimus;
  • tariama, kad suderintus standartus atitinkantys produktai tenkina susijusius esminius reikalavimus (atitikties prielaida, CE ženklinimas), o valstybės narės privalo leisti laisvai judėti tokiems produktams;
  • šių standartų naudojimas toliau lieka savanoriškas. Galima vadovautis ir alternatyviais standartais, tačiau tuomet gamintojai turi pareigą įrodyti, kad jų produktai atitinka esminius reikalavimus.

Išsamią informaciją apie direktyvas, kurios buvo priimtos vadovaujantis „naujuoju požiūriu“, galima rasti direktyvų skiltyje arba toliau nurodytuose Europos Komisijos tinklalapiuose:

 

Nuorodos į Europos ir tarptautines standartizacijos įstaigas 

Nacionalinės standartizacijos įstaigos

CEN narės
Šalis Institucija / CEN narė
Austrija Österreichisches Normungsinstitut (ON)
Belgija Bureau de Normalisation/Bureau voor Normalisatie (NBN)
Bulgarija Българският институт за стандартизация (BDS)
Kipras Κυπριακοσ Οργανισμοσ Τυποποιησησ (CYS)
Čekija Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ)
Danija Dansk Standard (DS)
Estija Eesti Standardikeskus (EVS)
Suomija Suomen Standardisoimisliitto r.y. (SFS)
Prancūzija Association Française de Normalisation (AFNOR)
Vokietija Deutsches Institut für Normung e.V. (DIN)
Graikija Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ELOT)
Vengrija Magyar Szabványügyi Testület (MSZT)
Islandija Islenskir Stadlar (IST)
Airija Airijos nacionalinė standartų institucija (NSAI)
Italija Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI)
Latvija Latvijas Standarts (LVS)
Lietuva Lietuvos Standartizacijos Departamentas (LST)
Liuksemburgas Institut Luxembourgeois de la normalisation, de l'accreditation, de la sécurité et qualité des produits et services (ILNAS)
Malta Maltos konkurencijos ir vartotojų reikalų institucija (MCCAA)
Nyderlandai Nederlands Normalisatie-instituut (NEN)
Norvegija Norsk Standard (SN)
Lenkija Polski Komitet Normalizacyjny (PKN)
Portugalija Instituto Português da Qualidade (IPQ)
Rumunija Asociaţia de Standardizare Din România (ASRO)
Slovakija Slovenský ústav technickej normalizácie (SUTN)
Slovėnija Slovėnijos standartizacijos institutas (SIST)
Ispanija Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR)
Švedija Švedijos standartų institutas (SIS)
Šveicarija Schweizerische Normen-Vereinigung (SNV)

CENELEC narės  

Šalis Institucija / CENELEC narė
Austrija Österreichischer Verband für Elektrotechnik
Belgija Comité Electrotechnique Belge / Belgisch Elektrotechnisch Comité
Bulgarija Българският институт за стандартизация (BDS)
Kipras Κυπριακοσ Οργανισμοσ Τυποποιησησ (CYS)
Čekija Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ)
Danija Dansk Standard (DS)
Estija Eesti Standardikeskus (EVS)
Suomija Sähkö- ja Elektroniikka-alan Kansallinen Standardointijärjestö (SESKO)
Prancūzija Union Technique de l'Electricité
Vokietija Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik
Graikija Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ELOT)
Vengrija Magyar Szabványügyi Testület (MSZT)
Islandija Staðlaráð Íslands
Airija Airijos elektrotechnikos taryba
Italija Comitato Elettrotecnico Italiano
Latvija Latvijas Standarts (LVS)
Lietuva Lietuvos Standartizacijos Departamentas (LST)
Liuksemburgas Institut Luxembourgeois de la normalisation, de l'accreditation, de la sécurité et qualité des produits et services (ILNAS)
Malta Maltos konkurencijos ir vartotojų reikalų institucija (MCCAA)
Nyderlandai Nederlands Normalisatie-instituut (NEN)
Norvegija Norsk Elektroteknisk Komite
Lenkija Polski Komitet Normalizacyjny (PKN)
Portugalija Instituto Português da Qualidade (IPQ)
Rumunija Asociaţia de Standardizare Din România (ASRO)
Slovakija Slovenský ústav technickej normalizácie (SUTN)
Slovėnija Slovėnijos standartizacijos institutas (SIST)
Ispanija Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR)
Švedija SEK Svensk Elstandard
Šveicarija Electrosuisse